سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آستان قدس رضوی 
شورای پژوهشی مؤسسه پژوهشهای آستان 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
شورای پژوهشی مؤسسه پژوهشهای آستان قدس رضوی 
عضو 
1381/01/01 
1383/01/01 
پژوهشی اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
استانداری خراسان رضوی 
مشاور فرهنگی و روحانیت  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی مشهد 
مدیر کل  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامي رضوی 
مسئول دفتر امور تدریس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
تبليغات اسلامي خراسان رضوی 
مدیر کل 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه رضوی 
مدرس 
1371/07/01 
1386/03/31 
تعلیم و تربیت اسلامی،روانشناسی 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
1373/07/01 
1386/03/31 
--- 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
1378/07/01 
1380/03/31 
--- 
تدریس 
دانشگاه شهید مطهری 
مدرس 
1380/07/01 
1386/03/31 
--- 
تدریس 
دانشگاه امام حسین(ع) مشهد 
مدرس 
1380/07/01 
1384/03/31 
---