نقش «زمینه ها» در گزاره های شناختی از منظر آموزه های دینی
33 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » تابستان و پاییز 1381 - شماره 4 و 5 (14 صفحه - از 175 تا 188)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی